odkaz

Nový pohľad na T.S. Vydané Eliot's Life: Love Letters To Emily Hale

Nadácia T. S. Eliota dnes sprístupnila – online a bezplatne – všetkých 1 131 listov, ktoré básnik ocenený Nobelovou cenou napísal...
Čítajte Viac